Categories
General

Nua passa a ser una companyia d’associats i associades.

Aquest passat cap de setmana en una reunió amb tot l’equip, hem decidit que Nua Group passa a ser una companyia d’associats. Fins ara el nostre model organitzatiu era el tradicional: un president, dos vicepresidents i un equip executiu i disseccionat per departament.

Creiem però que Nua és una companyia o una organització diferent. Ara, tots els associats i associades són “iguals” i no hi ha ningú ni per sobre ni per sota. Cadascú tria i empren els projectes que vol fer i ens associem tots els socis per fer projectes conjunts com és el cas d’OPO Village.

A més a més, s’eliminen tots els departaments i es dissecciona la companyia amb dos grans grups: Nua Essentials (compren serveis essencials) i Nua Labs (laboratoris per generar noves maneres de viure en comunitat). Actualment estem centrats i centrades en el desenvolupament de projectes i idees a Nua Labs dins del Living Lab.

Creiem que aquest canvi administratiu permet més flexibilitat, més treball cooperatiu i més generació d’idees i projectes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s